7. národní

konference transferu

znalosti | technologie | spin-off

15.–16. 5. 2019

Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

7. národní konference transferu a veletrh Via Carolina

15.–16. 5. 2019

Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

7. Národní konference transferu

První den se můžete těšit na 7. Národní konferenci transferu, která představí nové možnosti propojení vědy, výzkumu a světa investorů a businessu, a to i z oblasti humanitních věd. Na konferenci mezi předními českými osobnostmi transferu technologií vystoupí také odborníci ze zahraničí, kteří přináší konkrétní kazuistiky ze své praxe. Tuto transferovou konferenci vnímáme také jako přínosnou platformu pro networking.

Veletrh Via Carolina

Druhý den na 7. Národní konferenci transferu naváže druhý ročník inovativního veletrhu pod názvem Via Carolina. Veletrh bude věnován inovačním příležitostem a možnostem spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a aplikační sférou. Návštěvníci se mohou těšit na prezentaci konkrétních vědeckých výsledků za přítomnosti vědeckých týmů a osobně si vyzkoušet představované technologie. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program.Národní konference transferu získala pro svůj 7. ročník
Orea Hotel Pyramida.

Šťastný sedmý ročník tedy bude pro účastníky konference
velmi pohodlný – vše se totiž odehraje pod jednou střechou.

Na konferenci se můžete přihlásit pomocí elektronické registrace.

Orea Hotel Pyramida
Aleš VlkModerace odborné části
konference se opět ujme
nenahraditelný
Aleš Vlk.

David FuchsSimultánní tlumočení anglických přednášek zajistí společnost David Fuchs s.r.o.
V konferenčním sále Sun a salonku Moon
se odehraje první den odborného programu.

Orea Hotel Pyramida
Přísně tajnéDo veřejností ještě neobjevených prostor hotelu vás pozveme k večernímu společenskému programu, jehož náplň je zatím přísně tajná. Háv tajemství pro vás budeme odkrývat velmi pomalu…
A kavárna kina Dlabačov poskytne osobitou atmosféru pro veletrh Via Carolina, která druhý den konference představí výzkum na Univerzitě Karlově v novém světle.

Orea Hotel Pyramida