ODBORNÁ DISKUSE


Přijměte pozvání Centra pro přenos poznatků a technologií UK k diskusi na téma:

Mapování možností sběru dat a informací pro potřeby vykazování
v Modulech 3-5 dle Metodiky 17+

16. 5. 2019 13.00–15.00 hod.

Galerie Neptun, Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

v rámci 7. Národní konference transferu a veletrhu Via Carolina

Prosíme o potvrzení účasti do 10. 5. 2019 na eliska.konarikova@ruk.cuni.cz

Zmiňovaná Metodika 17+ má nahradit stávají způsob hodnocení vědy a společenské relevance a my se snažíme vytvořit použitelnou podobu tohoto dokumentu. Na setkání bude představena aktuální verze Metodiky a předneseny naše poznámky k aktuálnímu vývoji. Velmi bychom ocenili případné komentáře a postřehy všech osob, které k tomu mají co dodat.

Pro zájemce, kteří se nahlásí na diskusi, není povinná účast na konferenci transferu nebo veletrhu Via Carolina.