7. národní

konference transferu

znalosti | technologie | spin-off

15.–16. 5. 2019, Praha

Logo 7. NÁRODNÍ KONFERENCE TRANSFERU

7. Národní konference transferu

znalosti | technologie | spin-off


15.–16. 5. 2019, Praha

Pořadatel:
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Charles University Innovations Prague
www.cppt.cuni.cz