7. národní konference transferu

Dr. Christoph Köller

Dr. Christoph Köller

Managing Partner, Görgen & Köller GmbH

Anotace přednášky

Podpora inovací v oboru společenských a humanitních věd
– Co se děje v Evropě?

V oblasti společenských a humanitních věd (SSH) existuje rozsáhlé množství poznatků s potenciální přidanou hodnotou pro inovace, které mohou řešit různé společenské problémy, a dokonce mohou vést ke vzniku startupů. Výsledky společenskovědních a humanitních výzkumů se však často nedostanou mimo akademickou sféru. To může být způsobeno charakterem výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd, který je často značně rozptýlený a většinou nelze jeho výsledky patentovat.

Z těchto důvodů na ně obvykle nelze aplikovat klasické nástroje pro přenos znalostí a technologií. Přednáška představí některé výzvy a příležitosti na cestě k využití výsledků SSH výzkumu a souvisejících kompetencí. Budou rovněž prezentována některá opatření, jež evropské země přijaly k překonání bariér při využívání výsledků výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd.

Přednáška bude proslovena v angličtině, simultánní překlad bude zajištěn.

Životopis

Dr. Christoph Köller je partnerem společnosti Görgen & Köller GmbH zajišťující poradenství v oblasti vědy. Dr. Köller poskytuje podporu institucím při transformování výsledků vědy do inovací se zaměřením na oblast společenských a humanitních věd (SSH), zejména k řešení problémů v průmyslu a společenských otázek.

Dále je členem několika expertních týmů, např. poroty rakouského programu Knowledge Transfer Centre, finských projektů KINO a iScout a evropského projektu ACCOMPLISSH. Vede pracovní skupinu pro přenos SSH v ASTP Proton a přednáší o způsobu využití výsledků výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd.

Zpět