7. národní konference transferu

Dr. Marc Lemmer

Dr. Marc Lemmer

director of TTO, SnT, University of Luxembourg

Anotace přednášky

Založení TTO na jedné z nejmladších, a zároveň zahraničními studenty nejnavštěvovanějších evropských univerzit

ZMezioborové výzkumné centrum pro bezpečnost, spolehlivost a důvěru (The Interdisciplinary Research Centre for Security Reliability and Trust = SnT) vzniklo na University of Luxembourg před 10 lety za účelem podpory národního inovačního ekosystému v oblasti informačních a komunikačních technologií. SnT se rozvíjí jako mezinárodní centrum excelence ve výzkumu ICT a současně spolupracuje s průmyslovými podniky formou dlouhodobých strategických partnerství, podporuje přímé zahraniční investice směřující do výzkumu a vývoje v Lucembursku a vytváří spin-off společnosti. Kancelář pro transfer technologií (TTO), která vznikla a postupně se rozvinula během posledních 5 let, je významným nástrojem pro propojení výzkumu a trhu. Tato prezentace ukazuje, jak TTO vznikla, jak funguje v současnosti a jaké jsou výsledky jejího působení.

Přednáška bude proslovena v angličtině, simultánní překlad bude zajištěn.

Životopis

Marc Lemmer je odborníkem v oblasti strategického rozvoje, rozvoje podnikání, řízení inovací, corporate governance (správa a řízení společností), řízení podniků, team building a řízení změn. Centrem jeho zájmu je propojování lidí, rozvoj organizací a vyhledávání nových podnikatelských příležitostí s cílem umožnit socioekonomický pokrok na základě inovací podporovaných technologiemi a obchodním modelem.

Marc má více než 20 let zkušeností z působení v různých manažerských pozicích v průmyslovém a veřejném výzkumu. Vybudoval rozsáhlou multisektorovou síť firem v rámci celé Evropy a spolupracuje s profesionály z inovačních hubů a sítí v Lucembursku i v zahraničí, včetně univerzit, výzkumných a technologických organizací (RTOs), inkubátorů, akcelerátorů a vládních orgánů.

Získal titul PhD v oboru chemie polymerů na Université Pierre et Marie Curie v Paříži. Je magistrem v oboru chemie z univerzity Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově a MBA absolvoval na Université de Lorraine v Nancy.

Od července 2017 je Marc vedoucím Technology Transfer Office ve výzkumném centru SnT na University of Luxembourg. Kromě toho provozuje i svou vlastní poradenskou firmu Bridging Gaps Luxembourg sarl. Tu založil jako nezávislý konzultant v roce 2016 poté, co odešel z Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST).

Před tím Marc působil po dobu 6 let jako CEO Public Research Centre Henri Tudor, které začátkem ledna 2015 fúzovalo s Public Research Centre Gabriel Lippmann. Byl rovněž členem výkonné rady evropské asociace výzkumných a technologických organizací (European Association of Research and Technology Organisations /EARTO). Marc hrál významnou roli v přípravě a realizaci zmíněné fúze a následném vytvoření Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST).

Zpět