7. národní konference transferu

Dr. Amanda Zeffman

Dr. Amanda Zeffman

Head of Consultancy Services, Cambridge Entreprise

Anotace přednášky

Konzultační služby: Nesmírně cenný mechanismus pro přenos znalostí z univerzitního výzkumu

Konzultační služby se stávají uznávaným a neobyčejně užitečným mechanismem pro přenos znalostí. Není to způsob nový – akademici vždy poskytovali konzultační služby na soukromé bázi a některé univerzity mají již dávno specializovaná oddělení, která konzultace pro externí partnery podporují a zajištují.

Tento přístup má řadu výhod, a to jak pro společnost jako celek, tak pro ekonomiku, pro univerzity i pro výzkumníky. Konzultační projekt může sloužit jako skvělý způsob budování důvěry a vzájemného porozumění s novými klienty, řešení problémů reálného světa průmyslu může obohatit akademický výzkum a vzdělávání, a konzultace mohou poskytnout dodatečný příjem pro akademickou sféru a kanceláře transferu technologií. V této prezentaci budou demonstrovány četné výhody konzultačních služeb na řadě případových studií ze společnosti Cambridge Enterprise. Zároveň bude představen model podpory konzultačních služeb na univerzitě v Cambridge.

Přednáška bude proslovena v angličtině, simultánní překlad bude zajištěn.

Životopis

Amanda má více než 13 let zkušeností s prací na rozhraní mezi komerční a akademickou sférou. Je ředitelkou sekce konzultačních služeb ve společnosti Cambridge Enterprise Limited, rychle rostoucí společnosti, která se věnuje facilitaci konzultací mezi akademiky z Cambridge ze všech oborů a externími organizacemi, a napomáhá tak vytváření společenského a ekonomického dopadu akademického výzkumu. Tým konzultačních služeb podpořil v minulém roce téměř 400 konzultačních projektů, přičemž mnoho z nich bylo v oborech umění, humanitních a společenských věd.

Amanda rovněž v Cambridge iniciovala fóra pro angažování průmyslu (Industry Engagement Forums), která spočívala v sérii jednodenních seminářů, jejichž úkolem bylo generovat potenciální spolupráci mezi univerzitou a průmyslem tak, aby univerzita v Cambridgi jako Centrum excelence pěstovala vztahy s komerčními organizacemi po celém světě.

Amanda se také aktivně podílela na programu International Outreach Programme, jenž organizuje Cambridge Enterprise a který nabízí školení a poradenství akademickým a státním organizacím v oblasti inovací, strategií a postupů pro transfer technologií.

Při několika příležitostech také poskytovala školení odborníkům v oblasti transfer technologií pro společnosti PraxisUnico, AUTM a ASTP; je rovněž členkou představenstva ASTP (evropské asociace profesionálů v oblasti transferu technologií) jako viceprezidentka pro profesionální rozvoj.

Kromě toho disponuje Amanda dalšími devíti lety praxe ve výzkumu a ve farmaceutickém průmyslu: získala titul PhD. v oboru výzkumu HIV ve světově uznávané výzkumné laboratoři MRC-LMB na University of Cambridge, podílela se na tvorbě státní politiky a ve společnosti IPSOS Mori působila jako manažerka pro mezinárodní monitorování terapie HIV.

Zpět