7. národní konference transferu

Sekce 1A
Aktuální otázky práva v oblasti KTT a úskalí kolem spin-off


Sekce 1B
Nástroje podpory cestou ke spin-off a POC financování


Existující či připravované nástroje TA ČR pro podporu PoC a spin-off
Pavel Komárek, Technologická agentura ČR

Zaměříme na nejnovější informace k možnostem financování PoC pro oblast jak technických a přírodovědných, tak i společenských a humanitních oborů.


Three main sources of funding by EC: ERC PoC + European Innovation Council + Pathfinder
Patrick McCutcheon, Evropská komise

Zástupce Evropské komise představí nejvodnější dostupné nástroje financování PoC a podobných aktivit, dozvíte se více především o možnostech v rámci ERC PoC, pilotu European Innovation Council a programu Pathfinder.


Aktuální trendy ve financování inovativních projektů
Tomáš Ditrych, Mavericks Legal

Budou představeny alternativní způsoby financování inovačních projektů, například VC (venture capital), CVC (corporate venture capital), ICO (veřejná nabídka tokenů) a crowdfunding.

Oběd

12.30 hod. - 14.00 hod.

Oběd

Sekce 2A
Aktuální inovační trendy


Umělá inteligence a právo duševního vlastnictví
Radan Janoš, Zbyněk Loebl, PRK partners

V prezentaci představíme základní otázky týkající se souvislostí mezi právem duševního vlastnictví a umělou inteligencí, např. jakou právní ochranu požívají v současnosti díla vytvořená umělou inteligencí. Dále se budeme zabývat tím, zda se v rámci EU nebo jinde ve světě připravuje nová legislativa na úpravu umělé inteligence a duševního vlastnictví.


Crowdfunding for Proof-of-Concept
Alan Kennedy, MITO

Crowdfunding ranges from sites such a Justgiving for charitable donation through reward-based brokers like Kickstarter and Indiegogo, to Equity funding brokers like Crowdcube and SEEDRS that involve investment into a commercial enterprise and are usually subject to securities and financial regulation. Is Crowdfunding a suitable vehicle to fund PoC or further investment for your innovation?


Trendy při evaluaci aplikačního potenciálu výsledků VaV
Ivan Dvořák, ILA s.r.o.

Spolehlivé posouzení komerčního potenciálu výsledků VaV je svatý grál všech, kdo profesionálně působí v oblasti transferu znalostí a technologií. Ačkoliv každá KTO tento problém nějak řeší, neexistuje – možná překvapivě – pro jeho řešení žádná všeobecně uznávaná metodika. V příspěvku jsou diskutovány důvody tohoto stavu a vyčteny používané přístupy k řešení daného problému a jejich výhody a nevýhody. Závěrem bude stručně prezentován SW nástroj Innovation Processor, vyvíjený a testovaný ILA, s.r.o., který přináší flexibilní, efektivní a dostatečně spolehlivou metodu pro posouzení komerčního potenciálu výsledků VaV založenou na rozkladu evaluace do nezávislých dimenzí a ratingovém přístupu.

Reliable assessment of commercial potential of results of R&D is the holy grail of all knowledge technology transfer professionals. Though each KTO copes with this problem somehow, there is – maybe surprisingly – no generally accepted methodology how to solve it. In the contribution, reasons for this situation are discussed and approaches to solution of the given problem as well as their pitfalls and merits are listed. In the conclusion there will be presented a SW tool Innovation Processor, developed and tested by ILA Ltd., which brings flexible, effective and reliable method for assessment of the commercial potential of results of R&D based on breakdown of the evaluation into independent dimensions and the rating approach.


opnMe project
Florian Montel, Markus Koester, Boehringer-Ingelheim

Molecules for free...
DESIGNED BY US - UNLOCKED BY YOU.
To foster innovation, we openly share selected molecules with the scientific community to unlock their full potential – all for free, no hidden costs.


Sekce 2B
Case studies – spolupráce firem a partnerské programy


Rok zkušeností ve spolupráci s univerzitami a vysokými školami
Alžběta Hesová, Innogy

Prezentace shrnuje zkušenosti z uplynulých 15 měsíců navazování spolupráce mezi innogy ČR a univerzitami ze strany firmy, která začíná spolupráci navazovat – co se povedlo, co nevyšlo, do čeho se chystáme. Následná diskuse si klade za cíl pokračovat sdílením zkušeností ze stran jiných firem, univerzita, vysokých škol a dalších subjektů.


Partnerský program na MFF UK
Barbora Joudalová, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Prezentace je zaměřena na vznik a vývoj partnerského programu na MFF UK. Představíme jednotlivé typy partnerství, stejně jako oblasti, do kterých partnerství může zasahovat.


Spolupráce IBM a MFF UK v oblasti strojového překladu
Zdena Závůrková, IBM, Jan Louda, IBM, Ondřej Bojar, MFF

Zástupci IBM a MFF UK představí praktické aspekty spolupráce mezi velkou firmou a pracovištěm UK formou smluvního výzkumu, zaměří se i na vzájemné přínosy a překážky, které na této cestě postupně překonávají.


Attentat 1942 – Ze škol až na nejprestižnější herní konferenci GDC
Jakub Gemrot, Lukáš Kolek, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Jak ze školní pomůcky vznikne hra oceněná na řadě mezinárodních konferencí? V krátké prezentaci představíme, kdy se nápad zrodil, jak jsme jej udrželi nad vodou a co jsme se naučili.

Christoph Köller

Dr. Christoph Köller

Managing Partner, Görgen & Köller GmbH

Dr. Christoph Köller

poskytuje podporu institucím při transformování výsledků vědy do inovací se zaměřením na oblast společenských a humanitních věd.

Amanda Zeffman

Dr. Amanda Zeffman

Head of Consultancy Services, Cambridge Entreprise

Dr. Amanda Zeffman

v Cambridge iniciovala fóra pro angažování průmyslu, jejichž úkolem bylo generovat potenciální spolupráci mezi univerzitou a průmyslem.

Marc Lemmer

Dr. Marc Lemmer

director of TTO, SnT, University of Luxembourg

Dr. Marc Lemmer

vybudoval multisektorovou síť firem a spolupracuje s profesionály z inovačních hubů, univerzit, akcelerátorů či vládních orgánů.


Účast na konferenci je možná na základě elektronické registrace.

Účastnický poplatek dvoudenní konference je 2 990 Kč bez DPH.

Elektronickou registraci zajišťuje partner konference B.I.D. services.

Registrace
V případě jakýchkoli otázek neváhejte kontaktovat Karinu Uherkovou

E-mail: Karina.Uherkova@ruk.cuni.cz, tel.: +420 604 345 647

Pozor! Vstoupili jste na tenký led.

Detaily večerního programu jsou totiž přísně tajné.

Jediné, co v tuto chvíli můžete vědět je to, že večerní program bude. A to je skvělá zpráva. Nemyslíte?

Rozhodně si tedy na středeční večer 15. května 2019 neplánujte žádnou rodinnou oslavu… budete totiž „na konferenci“. :-)

Pro vaše pohodlí vás na 7. Národní konferenci transferu zveme do Orea Hotelu Pyramida v Praze 6.

Tento čtyřhvězdičkový hotel nabízí stylové ubytování v nově zrekonstruovaných pokojích.

Rezervaci cenově zvýhodněných pokojů v hotelu Pyramida můžete provést zde,
a však pouze do 15. 3. 2019 jsou kapacity hotelem garantovány.

Mapa Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

O možnosti parkování se prosím informujte přímo na recepci hotelu na telefonu +420 233 102 111.