Veletrh Via Carolina


Druhý ročník veletrhu inovací a služeb Univerzity Karlovy se odehraje v příjemném multifunkčním prostoru Kina Dlabačov, Bělohorská 24, Praha 6

Kina Dlabačov

10.15 hod.
Případová studie Attentat 1942
Jakub Gemrot, Lukáš Kolek, Vít Šisler, Filozofická a Matematicko-fyzikální fakulta UK

Projekt Revoluce

10.30 hod.
Online encyklopedie migrace
Jakub Múčka, Matyáš Křížkovský, Filip Jirouš, Filozofická fakulta UK

Online encyklopedie migrace

10.45 hod.
Mediální analýzy
Vlastimil Nečas, Fakulta sociálních věd UK

Mediální analýzy

11.00 hod.
Využití strojového učení při predikci proenvironmentálního chování
Jan Urban, Markéta Braun Kohlová, Centrum pro otázky životního prostředí UK

Využití strojového učení při predikci proenvironmentálního chování

11.15 hod.
Metoda měření vlhkosti
Tomáš Weiss, Jakub Mareš, Jiří Bruthans, Martin Slavík, Přírodovědecká fakulta UK

Metoda slouží k cílené detekci tzv. výparové fronty (hranice mezi vlhkým a suchým prostředím). V současnosti je využívána především na základě vizualizace barvivy. Představen bude nový způsob měření vlhkosti v porézních materiálech, například pískovců.

Metoda měření vlhkosti

11.30 hod.
Metoda čištění proteinů
Jiří Libus, Přírodovědecká fakulta UK

Proteiny jsou zásadní složkou živých systémů, nezbytné pro veškeré životní funkce jakékoli buňky. Tvoří podstatnou část struktury živé hmoty a obstarávají drtivou většinu katalýzy biochemických reakcí. Studium vlastností nejrůznějších proteinů, se proto globálně zaměřuje na výzkum v biologii, medicíně, biotechnologiích a příbuzných oborech. Řada těchto proteinů se produkuje v průmyslovém množství pro medicínské a biotechnologické využití (např. inzulin), nová metoda představí mnoho výhod pro tuto oblast studia.

Metoda čištění proteinů

11.45 hod.
Rotafon - přístroj k měření seismických vln
Johana Prokop Brokešová, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Tento seismický senzor schopný měřit seismické rotace a translace neměří pouze sílu zemětřesení, ale dokáže též rozpoznat geologickou strukturu podloží. Budou prezentovány první výsledky měření z Litoměřic, kde je v rámci projektu RINGEN prováděn výzkum potenciálu využití geotermální energie v České republice.

Rotafon - přístroj k měření seismických vln

12.00 hod.
EPort – přístroj pro měření mozkové aktivity
Miroslav Kuba, Jan Kremláček, František Vít, Lékařská fakulta Hradec Králové UK

EPort 4 umožňuje registraci 4 kanálů elektroencefalografické aktivity (EEG) společně se zrakovou stimulací prostřednictvím světlo emitujících diod (LED), je předurčen pro registraci zrakových evokovaných potenciálů (VEP). EPort 4 také registruje a vyhodnocuje pohyby hlavy a intenzitu okolního osvětlení.

EPort – přístroj pro měření mozkové aktivity